3G-VERKKO POISTUU KÄYTÖSTÄ

MITEN VARAUDUN MAHDOLLISIIN ONGELMIIN TURVA-/RIKOSILMOITIN- JA SÄÄTÖ-/AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN OSALTA?

Teleoperaattorit alkavat tänä vuonna sulkea 3G-verkkojaan perustuen mm. uudempien tekniikoiden kapasiteetin turvaamiseen. Näillä tarkoitetaan etenkin 4G- ja 5G-verkkoja. 3G-verkko tulee näin ollen poistumaan käytöstä lähitulevaisuudessa.  

3G-verkon sulkemisen jälkeen 3G-puhelinten puhelut siirtyvät 2G-verkkoon. Tämä koskee myös rikosilmoitin-, valvontakamera- ja rakennusautomaatiojärjestelmiä sekä joitakin muita mittaus-/säätölaitteita etenkin hälytysten ja mittaus- ymv. datan siirron osalta. Myös osa hälytyksistä siirtyy nykyisessä 3G-mobiilidataverkossa tekstiviesti- eli normaalin puhelinverkon sijaan. 

Jotkin esim. tekstiviestityyppiset hälytykset saattavat siirtyä 2G-verkossakin, mutta ainakaan datatyyppinen tiedonsiirto ei ole enää luotettavaa 2G-verkossa. 

Moni käytössä oleva laite tai järjestelmä ei tue uusia 4G- tai 5G-verkkoja, jolloin pelkkä sim-korttiliittymän vaihto ei riitä, vaan vähimmillään tällöin pitää hankkia uusi tiedonsiirtomodeemi. Toisaalta monet keskuslaitteet eivät tunnista uuden polven modeemeita, jolloin joudutaan vaihtamaan myös esim. rikosilmoitin- tai automaatiokeskus. 

Jotta laitteenne ja niiden hälytystensiirto ymv. tiedonsiirto voisivat kiinteistönne osalta toimia jatkossakin, tarjoamme tähän sekä kartoitusta raportteineen että uudistamista tarvittavassa laajuudessa. 

Kartoituksen myötä selviää, mitkä laitteenne pitää päivittää ja missä laajuudessa (riittääkö esim. uuden liittymän tai/ja 4G-modeemin toimittaminen vai pitääkö keskuslaite vaihtaa, kuten joissakin tapauksissa tarvitsee tehdä). 

Kartoituksen raportteineen veloitamme hinnastomme mukaisesti. 

Samalla saatte yksilöidyn tarjouksen uudistamisesta juuri kohteeseenne tarvittavassa ja soveltuvassa laajuudessa. 

Olemme valmiudessa ratkaisemaan ongelmanne; olkaa rohkeasti yhteydessä: 

Turvallisuustekniikan (kamera- ja rikosilmoitinjärjestelmät) osalta:

Jaakko Saramies

p. 010 3950 295

jaakko.saramies@hhkp.fi 

Etähallinta-/rakennusautomaatiojärjestelmien osalta: 

Juha Seppi

p. 010 3950 374

juha.seppi@hhkp.fi

Huomio!

Hallilan alueella vedenjakelussa häiriöitä, syy tietoliikennekatkos / sähkökatko. Tampereen vesi pahoittelee vedenjakeluhäiriötä!