Puhtauspalvelut

Meillä siivotaan niin kuin on sovittu

Porraskäytävä on taloyhtiön käyntikortti.

Säännöllinen huolenpito pintamateriaaleista säilyttää kiinteistön arvoa.
Siisti ja puhdas tila viestii, että taloyhtiöstä ja sen asukkaista pidetään
hyvää huolta.

Pien- ja kerrostalot, toimitilat, teollisuustilat, tuotantotilat, korkean hygienian tilat.

Kiinteistö- ja porrassiivous

Kiinteistö- ja porrassiivouksessa osaaminen näkyy.

Nykyaikaiset koneet ja siivousmenetelmät ovat kiinteistöjen siivoamisessa itsestäänselvyys, mutta parhaaseen laatuun päästään vain pysyvän henkilöstön ammattitaidolla ja kymmenien vuosien kokemuksella.

Ammattilaisen jälki näkyy heti sisään tullessa. Teemme työtämme asiakkaidemme parhaaksi, puhdasta on ilo tehdä.

Ammattitaitoista perussiivousta.
Perussiivous on tavallisimmin erikseen sovittava ja kertaalleen suoritettava työ, joka vaatii kokemusta, ammattitaitoa ja usein myös erikoiskoneita ja -aineita esim. vahan poistaminen ja uudelleen vahaus, lisäksi seinien ja katon pesu, ikkunoiden pesu.

Toimitilasiivous

Toimitilojen räätälöity siivouspalvelu.

Puhtaat toimitilat ovat työviihtyvyyden ja -tyytyväisyyden perusta ja myös osa yrityksen imagoa. Edustavan toimiston puhtauden aistii vieras varmasti ja oma henkilöstö osaa sitä arvostaa.

Tarkoituksenmukainen ja järkevä puhtaustaso on myös osa turvallista, viihtyisää ja terveellistä työympäristöä.

Oikea siivous on myös taloudellisesti järkevää. Hyvin hoidettuna tilojen pintamateriaalit kestävät pitkään ja pitävät yllä kiinteistön arvoa.

Luotettavat ammattilaiset

Noin 100 HH-kiinteistöpalveluiden siivousalan ammattilaista työskentelee asiakkaidemme
luona kohdaten heidät päivittäin kasvoista kasvoihin.

Työnsä he tekevät aina yhtä huolellisesti. Siivouksessa laatu on sitä, että tehdään kaikki sovitut
asiat, sovittuina aikoina ja sovitulla tavalla.

Toimintamme perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja asiakkaiden kuuntelemiseen.
Luotettavuus onkin siivouksessa tärkeintä.

Meillä on sopimusasiakkaita noin 550 ja siivottavaa pinta-alaa 300 000 m2.
Siis 30 hehtaaria säännöllisesti puhtaana pidettävää lattiapintaa. Siihen tulevat
luonnollisesti lisäksi muut sovitut työt.

Toivomme voivamme olla kumppani, jolle voit huoletta uskoa avaimesi.

Työnjohto ja yhteydet

Hyvin suunniteltu ja johdettu palvelu on tehokas.

Asiakkaalle yksilöllisesti räätälöity palvelu on joustava. Se luo vahvan pohjan toiminnalle myös tilanteiden muuttuessa. Kokonaistaloudellinen ylläpitosiivous suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Henkilöstömme vankka ammattitaito sekä nykyaikaiset siivousmenetelmät ja -koneet varmistavat puolestaan sen, että suunnitelman mukainen siivousohjelma voidaan toteuttaa.

Huolehdimme myös henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Haluamme tehdä työtämme asiakkaidemme parhaaksi, iloisin mielin.

Meille voit uskoa avaimesi

Huolehdimme helppoudesta, korjaamme, seuraamme tekniikkaa ja valvomme laitteita.

Toiveiden mukainen ja tyylikäs piha on mahdollinen myös taloyhtiöissä.

Olemmeko onnistuneet erityisen hyvin? Onko toiminnassamme kehitettävää? Auta meitä kehittämään palveluitamme antamalla palautetta.

Hoidamme rutiinit ja rakennamme yhteishenkeä sekä luottamusta taloyhtiöön.

Porrassiivouksen ABC

Yleisimmät kompastuskivet porrassiivouksessa

Kiinteistönhoidon ammattilaisina tiedostamme, että porrassiivous on paljon muutakin kuin pelkkää lattioiden lakaisua. Se on tärkeä osa kiinteistön yleistä siisteyttä ja turvallisuutta. Mitkä ovat yleisimmät virheet porrassiivouksessa? -artikkelissa käsittelemme yleisiä sudenkuoppia, jotka voivat vaarantaa sekä siivouksen tehokkuuden että kiinteistön asukkaiden hyvinvoinnin. Esimerkiksi riittämätön lian ja hiekan poisto voi tehdä portaista liukkaat ja siten lisätä tapaturmariskiä.

Me uskomme, että jokainen yksityiskohta on tärkeä. Siksi kiinnitämme huomiota myös sellaisiin seikkoihin kuin oikeanlaisen puhdistusaineen valinta ja sen asianmukainen käyttö. Tämä ei ainoastaan puhdista tehokkaammin, vaan myös suojaa materiaaleja ja pidentää niiden käyttöikää.

Ammattimaisen porrassiivouksen hyödyt

Porrassiivous ei ole vain esteettinen seikka, vaan se on investointi kiinteistön pitkäaikaiseen arvoon ja käyttäjien terveyteen. Meidän kauttamme porrassiivous on paljon enemmän kuin pintapuhdistusta. Se on syvällistä huolenpitoa, joka ulottuu jokaiseen nurkkaan ja saumaan. Tämä ehkäisee tehokkaasti likaantumista ja vähentää tarvetta suuremmille korjaustoimenpiteille tulevaisuudessa.

Optimaalinen ajoitus porrassiivoukselle

Porrassiivouksen ajoitus on yhtä tärkeää kuin itse siivouksen laatu. Esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelut ja kiinteistön käyttöaste vaikuttavat siivouksen aikataulutukseen. Oikein ajoitettu siivous maksimoi siivouksen tehokkuuden ja varmistaa, että kiinteistön asukkaat ja käyttäjät voivat nauttia puhtaista ja turvallisista tiloista jatkuvasti.

Meidän asiantuntemuksemme ansiosta voimme tarjota joustavia ja kohdennettuja porrassiivouspalveluita, jotka vastaavat juuri teidän kiinteistönne tarpeisiin. Tämä tarkoittaa, että siivous ei häiritse asukkaiden arkea ja että se tehdään aina tarpeen vaatiessa.

Porrassiivouksen tiheys julkisissa tiloissa

Julkisten tilojen porrassiivouksen tiheys on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa tilojen ylläpitoon ja käyttäjien kokemukseen. Meidän palvelumme ovat räätälöitävissä vastaamaan niin pienten kuin suurtenkin kiinteistöjen tarpeita. Tämä tarkoittaa, että porrassiivouksen tiheys suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden ja kiinteistön vaatimusten mukaisesti.

Porrassiivous osana kokonaisvaltaista kiinteistöhuoltoa

Porrassiivous on vain yksi osa laajempaa kiinteistönhoidon kokonaisuutta, ja on tärkeää on ymmärtää porrassiivouksen rooli osana kiinteistön yleistä ylläpitoa ja huolenpitoa. Meidän kattavat palvelumme takaavat, että kiinteistönne pysyy aina parhaassa mahdollisessa kunnossa. Ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii siitä, että porraskäytävät ovat paitsi puhtaat myös turvalliset ja esteettisesti miellyttävät, mikä lisää kiinteistön arvoa ja asukkaiden tyytyväisyyttä.

Huomio!

Hallilan alueella vedenjakelussa häiriöitä, syy tietoliikennekatkos / sähkökatko. Tampereen vesi pahoittelee vedenjakeluhäiriötä!