HH-Kiinteistöpalvelut Oy – Kiinteistönhuollon ammattilainen

Alan moniosaajana kohti menestystä

Tampereen talousalueella yli puolen vuosisadan ajan toiminut HH-kiinteistöpalvelut Oy on rakentanut maineensa kiinteistönhuollon luotettavana moniosaajana. Yrityksemme menestyksen kulmakivet ovat laadukas työnjälki, asiakaslähtöinen palvelu ja ammattitaitoisen henkilöstön jatkuva koulutus. Tämä yhdistelmä on luonut vankan perustan, jonka varaan yritys on rakentanut palvelunsa.

Palveluvalikoimaamme kuuluu kaikki kiinteistön ylläpitoon liittyvät tehtävät, joita toteutetaan aina käytännön tarpeiden mukaisesti. Käyttämällä oikeita aineita, työvälineitä ja -koneita varmistetaan, että jokainen työsuoritus täyttää korkeat laatuvaatimukset. Pitkäaikaiset työsuhteet kertovat henkilöstömme viihtyvyydestä ja sitoutumisesta, mikä heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen.

Asiakaslähtöisyys ja nopea palvelu

Toimintamme perusta on myös vahva asiakaslähtöisyys. Asiakkaiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen ja muun muassa henkilöstön paikallistuntemus mahdollistavat räätälöidyt ja tehokkaat ratkaisut kullekin asiakkaalle. Luotettavan kiinteistöhuoltokumppanin valinta on kriittinen päätös, ja lupaamme olla tämän luottamuksen arvoinen.

Ympärivuorokautinen valvomo ja nopea reagointikyky mahdollistavat sen, että asiakkaamme voivat luottaa saavansa apua milloin tahansa. Tämä yhdistettynä monipuoliseen palvelutarjontaan takaa, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja turvallisina käyttää.

Laadukasta ylläpitoa ja huoltoa

Laadukas kiinteistönhoito on monitahoinen prosessi, joka vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa. Menestyksemme ytimessä on ymmärrys siitä, että jokainen yksityiskohta on tärkeä. Tarjoaa asiakkaillemme myös kattavia neuvoja kiinteistön ylläpidon tehostamiseen ja arvon säilyttämiseen. Korostamme viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamisen tärkeyttä, mikä on myös olennainen osa palvelulupaustamme. Lue lisää palveluistamme ja arvoistamme: www.hhkp.fi

Huomio!

Hallilan alueella vedenjakelussa häiriöitä, syy tietoliikennekatkos / sähkökatko. Tampereen vesi pahoittelee vedenjakeluhäiriötä!