Luovi Tampere ja HH-kiinteistöpalvelut Oy – Tiivistä yhteistyötä saman katon alla

Toimiva yhteistyö on tuonut konkreettisia hyötyjä Luovi Tampereen
kiinteistönhoidon koulutukselle ja HH-kiinteistöpalvelut Oy:lle.
Kun kiinteistöalan koulutusta toteutetaan aktiivisesti työpaikalla, opiskelijan
asema työmarkkinoilla paranee. Samalla työelämän pelisäännöt ja
kiinteistönhoitajan työ tulevat tutuksi. Lisäksi työpaikat sitoutuvat tutkinnon
saavuttamiseen ja opiskelijoiden uraohjaukseen.

Yhteiset tavoitteet ovat yhteistyön pohjana

mmattiopisto Luovin ja HH-kiinteistöpalvelut Oy:n yhteistyölle on rakennettu pohjaa
kiinteistönhoidon työnjohtajan Petri Salmelan aloitteesta. Salmela työskenteli aiemmin
Luovissa. Myös Luovin ammatillinen erityisopettaja Tero Lehtilä oli jo aiemmin tuonut
esille, että kiinteistöpalvelujen koulutuksen toteuttaminen laadukkaasti vaatii työelämässä
oppimisen lisäämistä. Yhteistyölle nähtiin selvää tarvetta ja molemminpuolista hyötyä.
Kiinteistönhoidossa on esimerkiksi kausityövoimatarpeita ja toisaalta oppimisympäristön
tulisi olla mahdollisimman todenmukainen, jopa ihan oikea asiakaskohde. Haluamme
tarjota opiskelijoille laajan näkökulman alalla opiskeluun.
Yhteistyön aluksi opiskelijoita kävi koulutussopimusjaksoilla yrityksessä. Pian myös
opiskelijaryhmät kävivät opetushenkilöstön kanssa tekemässä sovittuja asiakaskohteita.
Työkohteissa oli joskus mukana myös HH:n työntekijöitä. Avoimuus yhteistyöstä lisäsi
asiakkaiden luottamusta. Ajan mittaan koulutussopimukset muuttuivat oppisopimuksiksi
ja opiskelijoiden valmistuttua palkkatöiksi.

Uusilla tiloilla toimivampaa arkea

Kun opiskelijamäärä lisääntyi, nähtiin tarvetta saada toimivammat tilat yhteiselle
työskentelylle. Luovin kiinteistöalan opetus sai uudet työtilat ja luokkatilan, mikä on
lisännyt työturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Yhteiset tilat ovat antaneet uudenlaista ryhtiä ja
muuttaneet arkirutiinejamme ammattimaisemmiksi, Tero Lehtilä kertoo.

Sydämellä mukana yhteistyössä

Tällä hetkellä HH:n kiinteistönhoitotöihin on työllistynyt Luovista jo useita valmistuneita
opiskelijoita, ja työelämässä oppimisen jaksoilla on ollut keskimäärin 10 henkilöä vuoden
aikana. Olemme kokeneet, että koulutusyhteistyömalli rikkoo ennakkoluuloja.

Tässä on sydän mukana puolin ja toisin, yhteistyökumppanit toteavat ylpeinä. Työ toimii
molempien mukaan erinomaisen ketterästi, laadukkaasti ja avoimesti. Yhteistyöhön on
helppo sitoutua, kun pohjana on sopimus, johon on määritelty konkreettiset tavoitteet.
HH-Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa Luoville aidon oppimisympäristön ja oikeat työkohteet.
Lisäksi Luovin koulutuskäytössä on ollut laite- ja konekalustoa, esimerkiksi Wille-työkone.
Luovi tarjoaa HH:lle työvoimaa ketterästi mm. kausitarpeissa. Luovin ohjaajat ja opettajat
hoitavat sovittuja töitä itsenäisesti opiskelijoiden kanssa. Asiakkailta ja HH:n henkilöstöltä
on tullut positiivista palautetta Luovin motivoituneista “nopean toiminnan joukoista”.
Yhteisenä kehityskohteena on kausityön suunnittelu ja soveltuvien opiskelijoiden ja
tulevien työntekijöiden sijoittuminen siihen. Yhteistyötä halutaan ketteräksi ja tehokkaaksi
ja laajentaa jatkossa esimerkiksi siivous- ja rakennusalan töihin.

Huomio!

Hallilan alueella vedenjakelussa häiriöitä, syy tietoliikennekatkos / sähkökatko. Tampereen vesi pahoittelee vedenjakeluhäiriötä!